wp04f8554e.png
wp3b41b553.png

© 2009 Maplan Rubberspuitgietmachines

 

wpec9309b9.png

Maplan

wpec706a22.png
wp414fbd5b.png
wp4379947a.png

Problemen van de verwerker

 

Rubberproducenten en -verwerkers hebben aan de ene kant te maken met klanten die, door grote concurrentie op de wereldmarkt, steeds lagere prijzen, meer service en kwaliteit willen, en die aan de andere kant kennis en kunde verliezen doordat medewerkers het bedrijf verlaten en doordat bedrijven worden verplaatst. Het verlies wordt pas na verloop van tijd zichtbaar: er treedt een gemis op aan kennis, motivatie, betrokkenheid, ervaring en creativiteit. In de discussie over kostenverlaging wordt hiermee vaak geen rekening gehouden.

Bedrijven zoeken de oplossing voor het gebrek aan vaklieden door bijvoorbeeld externe adviseurs op tijdelijke basis in te huren. Ook kunnen zij nieuwe procesbesturing aanschaffen of bestaande systemen uitbreiden. Bij het spuitgieten van rubber kunnen dergelijke systemen het instellen en regelen van de machine sterk ondersteunen, zodat een optimale cyclustijd en kwaliteit wordt bereikt.

wp04ccf05b.png

‘Quickvulkanisation’

 

Quickvulkanisation is een concept dat ernaar streeft om de vulkanisatie, zoveel mogelijk onafhankelijk van de temperatuur, in alle productdelen tegelijker te laten beginnen en eindigen. Dit gebeurt door het incubatiepotentiaal te verkorten en de massatemperatuur bij invoer in de vormholte zo hoog mogelijk te houden. Het resultaat is de kortst mogelijke vulkanisatietijd. Het systeem is in de praktijk getest [1, 2, 3, 4] en hierbij werd een stijging van de productiviteit van rond de 20-40% bereikt. Dit gebeurde met behulp van JIDOKA P III, het optimaliseringssysteem van CAS. Dit is gebruikt voor alle stadia die door het rubbermengsel, van de materiaaltoevoer bij de ingangszone van de schroef tot aan de invoer in de vormholte, worden gepasseerd. Het systeem maakt alle processtappen transparant en kent de materiaaltoestand in elk stadium. Alleen onder deze voorwaarden is het mogelijk de veiligheidsmarges te verkleinen en het proces te optimaliseren.

wp30b98f2d.png

Meer...

Het optimaliseren van de verwerkingstijden bij het spuitgieten van rubber stelt hoge eisen aan de kennis van technische medewerkers. Zij moeten reageren op variaties in de eigenschappen van materiaal en machine en voorkomen dat de productiviteit in gevaar komt. Dit artikel bespreekt hoe deze opdracht wordt vergemakkelijk door middel van de besturing van een Maplan spuitgietmachine die is geoptimaliseerd met een CAS-optimaliseringssysteem.